Make your own free website on Tripod.com
RODOVI
Sem IVA - ANA VIRANT
Opisala bom štiri rodove, ki so pomembni zame

Rojena 24.11.1988 v Celju. Stanujem v Žalcu. Obiskujem 7. razred I. Osnovne šole v Žalcu. Ukvarjam se z igralstvom.
 
Moja starša sta ROMAN in LORA. Imam dva brata. To sta PETER in PAVEL.
 
Ostale prednike lahko vidite v naslednji TABELI.

Pišite na naslov:
peter.virant@email.si
Tu si lahko preberete povest  MARTIN KRPAN